Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem - Afsnee

Dekenij Borluut heet U van harte welkom op onze vernieuwde website !


Nieuwsberichten

[Januari, 2013]


Tarieven Advertenties 2013:

klik hier


Lidmaatschap Dekenij

Gezinsbijdrage: 12 €


Gezinsbijdrage voor personen die buiten SDW & Afsnee wonen: 15 €

(incl bijdrage & verzending)


Individuele bijdrage: 6 €


Sponsorbijdrage : 25€Reknr: 442-0038503-24

De Dekenij dankt U !

Woordje van de voorzitter

Beste surfer, 

 
U staat op het punt de website van Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem en Afsnee te bezoeken. Wij heten u alvast van harte welkom.
 
Zoals de bladzijde ‘Geschiedenis’ u leert, is onze Dekenij ontstaan als een sociaal-culturele vereniging ten dienste van de bevolking van Sint-Denijs-Westrem en al gauw ook van Afsnee. Dat wil ze in eerste instantie ook blijven, los van en naast het huidige officiële Cultuurplatform.
 
Onze vereniging vindt zich in haar onafhankelijkheid en eigenheid gesteund door het Koninklijk Verbond van Gentse Gebuurtedekenijen, waarbij ze sedert 1976 is aangesloten. Daardoor zijn ook onze pluraliteit én neutraliteit gewaarborgd.
 
Onze hoofdbekommernis is de goede en vooral aangename verstandhouding onder de inwoners van Sint-Denijs en Afsnee te bevorderen. Communicatie blijkt in het e-tijdperk moeilijker, of liever onpersoonlijker dan ooit. De Dekenij wil de mensen dichter bij elkaar brengen door allerlei manifestaties en vooral door informatie via  ‘INFO Sint-Denijs-Westrem & Afsnee’. De lokale verenigingen en openbare besturen en instellingen vinden in dit veelgelezen blad een ideale spreekbuis om hun activiteiten en berichten kenbaar te maken. Middenstand en cultuurleven reiken hier elkaar de hand, want dankzij handelaars en neringdoeners van beide dorpen kan onze INFO gratis worden bezorgd aan alle inwoners: een eerste, niet onbelangrijke stap naar een goed gemeenschapsgevoel. Wij hopen dat ook deze website, waar wij graag verwijzingen naar en agenda’s van de andere verenigingen in opnemen, hiertoe een steentje kan bijdragen.
 
Ik wens u veel surf-, maar vooral veel leesplezier.

Van harte
 
Karel Peeters
 
Voorzitter vzw Borluut Dekenij Sint-Denijs-Westrem